2010

Underdokumenter:
Analyse Rideklubber efterår 2010
Ansøgning - Julebelysning_Tisvilde_Juleby_2010
Ansøgning Gilleleje Hallen ekstra tilskud
Ansøgning_interaktiv_cykelguide_bilag1
Bruttoliste - i forhold til Borgerservice
Budget Gilleleje Hallen 2009/2010
Budgetoversigt for Arrangementsgruppens koncerter for 2010
Fordeling af tilskud 2011
Guide til dagsordensfremstilling_kiuden111111
Illustration til Kulturaftale
Kulturkonference 2010
Kulturkontarkt Helsinge MC-klub 2011
Kulturkontrakt med Gribskov Event 2010
Lokaletilskud 2011 - beregninger til KIU
Lokaletilskud voksenundervisning 2011
Lokaletilskud voksenundervisning 2011 endelig
Organisationsmodel for den etårige samarbejdsaftale
Organisationsmodel for den etårige samarbejdsaftale
Procesplan for navnekonkurrence vedr. Gribskov Kultursal
Præstentation af Kultur og Fritid for Borgerservice
Rideklub analyse efterår 2010
Samarbejdsaftale for etablering af Kulturaftale
Samarbejdsaftale for etablering af Kulturaftale
Samarbejdsaftale til Regional Kulturaftale 2011
Timeforbrug 2008-2010