25-10-2016

Underdokumenter:
Administrationens vurdering af ansøgningerne
Ansøgnig Fortællefefstival WOODstories 2017
Ansøgnign Høhotel på gården Tirsvæld
Ansøgning At være frivillig på en kulturinstitution og at blive en del af fællesskAnabet
Ansøgning Badebro i Tisvildeleje
Ansøgning Brobygning mellem det sportslige og det sociale ved Vejbyhallen og boldbanerne i Vejby
Ansøgning Byforskønnelse af Esrum i Kongernes Nordsjælland
Ansøgning Bålhytte og pizzaovn ved Ramløse skole - Ramhuset, etablering af madpakkehus ved Ramløse gadekær og shelters ved Ramløsehallen
Ansøgning Etablering af fitnesfaciliteter i Gillelejeområdet
Ansøgning Etablering af naturlegeplads i Tisvilde
Ansøgning Etablering og indretning af lokaler i Ramhuset samt indkøb af div. rekvisitter
Ansøgning Filmoptagelse af guide ture i Tisvildeområdet
Ansøgning Genopførelse af den gamle teatersal på Esrum Kost og Friskole
Ansøgning Græsted Veterantræf udvidelse af aktiviteter
Ansøgning hesteweekend for turister og potentielle tilflyttere - i samarbejde med lokale rideklubber
Ansøgning Helsinge synger sammen dag
Ansøgning Indkøb af kajak til målgruppen 15-25 år
Ansøgning Indkøb af spinningcykler til BSI Fitness
Ansøgning Lys og træning på Naturlegepladsen i Esrum
Ansøgning Læringsspil om Reformationen på Esrum Kloster
Ansøgning Morgentræning (bassintræning) for kommunens unge talenter og eliteidrætsudøvere
Ansøgning Multibane i Bøgeskoven ved Gillelejehallen
Ansøgning Multihal i Bøgeskoven ved Gillelejehallen
Ansøgning Nye rammer og vilkår for et samlingspunkt i Tisvilde
Ansøgning Opførelse af shelter, betalingsvandhane og overdækning af bålsted
Ansøgning Oprensning af Smidstrup Gadekær
Ansøgning Promovering af badminton i Blistrup
Ansøgning Rekonstruktion af helligkilden, Snokilde på bakken baunen i Annisse
Ansøgning Renovering af flygel, kvalitetsløft af muskcaféerne og forbedring af markedsføring
Ansøgning Sang i Laden - Kunst på væggene - Mad i gryderne - Livet i Ørby
Ansøgning Sikkerhed ved traktortræk på Græsted Eventplads
Ansøgning Skiltning ved crossfitbanen ved Naturlegeplads i Esrum
Ansøgning Snescooter til trækning af langrendsspor
Ansøgning Sommersejladsaktiviteter - åbent hus og kom og vær med aktiviteter
Ansøgning Sommerskole i Billedskolen - Naturskolen i Ramhuset fra sommeren 2017
Ansøgning Udbedring af skader i Ramløse Lystbådehavn
Ansøgning Udvidelse af modeltog-anlæg
Ansøgning Udvikling af Græsted Ringridning
Ansøgning Udviklingsstrategi GymHelsinge
Ansøgning: Pilgrimsruten Tisvildevejen
Ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt og landsbyer
Etablering af flyveplads til modelflyvning
Etablering af flyveplads til modelflyvning
KIU 25-10-16 - Prioriteringskatalog budget 2017-2020
KIU 25-10-16 - Prioriteringskatalog budget 2017-2020
Puljeansøgning vedr. Friluftskort Arresø
Samlet oversigt ansøgninger til Puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer