ANSØGNIGN HØHOTEL PÅ GÅRDEN TIRSVÆLD


Høhotel på gården Tirsvæld


På gården Tirsvæld, Bækkebrovej 21, Tisvildeleje, overvejes at stille ledig staldkapacacitet mv. til rådighed for gæstende ryttere (høhotel) og hertil knytte muligheden for at inkvartere sig simpelt, naturnært og alligevel rimelig bekvemt i et 90 m2 spændende lokale, der også lejlighedsvis vil kunne benyttes til natur-, historie-, debat- og kulturarrangementer.
 
Gårdens beliggenhed er eminent lige overfor Tibirke Kirke og kilden Tyrs Væld, dvs. med direkte rideadgang til Tisvilde Hegn på den ene side og med marker ned til Holløse Bredning på den anden og med synlige vidnedsbyrd om de seneste 5000 års historie indenfor få hundrede meter.
 

Høhotellet
 vil åbne mulighed for, at ryttere kan komme og inkvartere hesten nogle dage for at ride i området og ikke mindst Tisvilde Hegn, der for mange er Danmarks bedste rideskov.  
 

Sheltermuligheden
 vil foruden disse ryttere give inkvarteringsmulighed for f.eks. ornitologer (Holløse Bredning), pilgrimsvandrere, cykelturister
 

Events
 kan f.eks. være guidede ture og tilknyttet foredrag/debat, et madarrangement af en af de lokale kokke baseret på produkter fra gården/naturen, musikarrangement mmm
 
Det lyder dyrt, men det er det næppe. Alle de ydre rammer er her, stikledninger er ført frem, bygninger og omgivelser er renoverede og velholdte, beliggenheden helt central og enestående for områdets kultur og natur.
 
Hvad der mangler er:
- simpelt toilet og bad
- udekøkken e. lign.
- hjælp til etablering af netbaseret markedsføring
- enkelte byggematerialer til interiør
- evt. bedre dør og port
 
Gården har siden 1998 været drevet naturnært med stutterivirksomhed, der grundet min alder (64) er blevet trappet lidt ned. Det har foruden nogle bokse lediggjort et fantastisk lokale (tidligere loen), der ellers er påtænkt benyttet til indretning af ejendommens bolig nr. 2.
 
Såfremt det har kommunens interesse overvejer jeg gerne ovenstående alternativ. Det er ikke tanken, at gården skal op i høj puls med mest mulig booking, men blot i sommerhalvåret tilbyde den stemning og ro, der hviler over gården, indenfor de eksisterende rammer og til flere end de relativt mange ryttere, der allerede har deres daglige gang her. Jeg sender en enslydende ansøgning til puljen for turisme og erhverv, da jeg ikke helt kan se, hvor projektet hører bedst hjemme.
 
Skal projektet nyde fremme, vil det bedste klart være, at udvalget aflægger et besøg på ejendommen.
 
Med venlig hilsen
 
Søren Grene

grene@mail.dk
mobil: 21704824