11.12.2017

Underdokumenter:
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Kystbeskyttelse Klitgården
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, salg af Bavne Ager Nord
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, salg af Fiskerengen 16, Gilleleje
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, salg af grønt areal, Dønnevældevej
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, salg af Hesselbjergvej 57, Rågeleje
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, salg af Nellebakken 2, Gilleleje
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, salg af Nellebakken 7, Gilleleje
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, salg af Svendebrevet 4, Græsted
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Byudvikling, Køb og salg, Stejlepladsen, Gilleleje
Anlægsregnskab ØU 11.12.17 - Kystbeskyttelse ved Klitgården/ Vincentstien - fase 1. Etablering af bølgebrydere
Ansøgning om Kommunal garanti
Bilag 2: Høringssvar - opsamling ØU 11-12-2017
Byudvikling, detaljeret oversigt
Byudvikling, detaljeret oversigt, revideret udgave
Finansiel strategi
Lånetilbud fra Handelsbanken
Obligationsdepot 1 pr. 16. november 2017
Obligationsdepot 2 pr. 16. november 2017
Rapport Jyske Bank december 2017
Regnskab 2016
Samlet tilbud og rentabilitetsberegninger på elarbejder
Tilbud, Nye tagplader på tag
ØU-11.12-2017 Anlægsoversigt BO4 2017
ØU 11.12.17 Anlægsoversigt BO4
ØU 11.12.17 Anlægsregnskab Jordforureningssager
ØU 11.12.17 BO4 Anlægsoversigt
ØU 11.12.2017 Bilag 1, Opfølgning på budgetaftalens elementer
ØU 11.12.2017 Anlægsoversigt BO4