PMU 071217 HVIDBOG - BEHANDLING AF HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 315.19 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10