PMU 06.11.2017 - SAMLET HØRINGSVAR FRA GILL. LOKALRÅD, NABO OG BYGHERRE.