BILAG 1 PMU 18-09-2017 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25. DOK.NR. 2017/15951 004