BILAG 1 PMU 14-08-17 ANSØGNING OM DISPENSATION DOK.NR. 2017/16864 031