BILAG 2: HØRINGSSVAR - OPSAMLING ØU 11-12-2017


Idrætsforeninger og Råd
IdrætsforeningKommentarDato
Gilleleje Fodboldklub Iht. Nedenstående mail skal vi herved oplyse at vi i Gilleleje Fodboldklub ikke ønsker at afgive høringssvar.30.10.2017
Tisvilde Hegn OK Som formand for Tisvilde Hegn OK skal jeg meddele, at Tisvilde Hegn OK ikke agter at afgive høringssvar om handleplanen.31.10.2017

THH (Team Helsinge Håndbold) Idrætsforeninger er så vidt jeg kan se omtalt 2 steder - i udkastet.
1) I forbindelse med SSP samarbejde
2) Exit Light programmet
Vi ser ikke nogen grund til at THH deltager i høringsrunden med det nuværende detaileringsniveau, men forventer klart en dialog omkring punkterne, hvis der kommer yderligere konkretisering - og hvis der er direkte konkrete ønsker til idrætsforeningerne.
Vi har ikke umiddelbart resourcer til at løfte tunge opgaver, som efter vores mening bør koordineres gennem idrætsrådet eller evt. hovedforeningerne - HSI, RIF. - men THH deltager gerne, hvis det giver mening for alle parter.
6.11.2017
Gribskov IdrætsrådHandleplanen virker godt gennemarbejdet og gennemtænkt på det administrative plan, men mangler konkretisering i forhold til handling på frivillighedsdelen.
Der mangler generelt en nærmere definition af idrætsforeningernes rolle, både i planlægning og indsats. Hvordan inddrages de, hvornår inddrages de og hvem inddrages?
Det kan anbefales af repræsentant fra Idrætsrådet, eller udpeget person fra idrætsforeningerne, deltager i SSP+ netværket i det omfang hvor der ikke behandles person følsomme sager.
Idrætsforeningerne deltager gerne i det kriminal præventive arbejde, men skal involveres på et tidligt tidspunkt, så ejerskab er til stede og handlingerne koordineres.
7.11.17


Politiske udvalg
Udvalg og datoBeslutning/Kommentar
Risikovalget
30.10.17
Risikoudvalget besluttede, at handleplan i den nuværende form udgør slutprodukt for udvalgets virke.

Udvalget anbefaler Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Handleplanen for forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune under hensyntagen til høringssvar.
Børneudvalget
6.11.17
Tiltrådt,
Med den anbefaling, at den præventive undervisning starter senest i 6. klasse.
Plan- og Miljøudvalget
6.11.17
Udvalget tilsluttede sig handleplanen
Social- og Sundhedsudvalget
7.11.17
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at den præventive indsats skal opstartes senest i mellemtrinnet, med fokus på at indsatsen skal variere og opstartes efter behov hvis der opleves udfordringer
Kultur- og Idrætsudvalget
7.11.17
Udvalget har følgende bemærkninger til handleplanen:
Udvalget anbefaler, at den præventive undervisning starter senest i 6. klasse.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
9.11.17
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at den præventive indsats skal startes op senest i mellemtrinnet, med fokus på at indsatsen skal variere og påbegyndes efter behov, hvis der opleves udfordringer

Administrationens kommentarer til høringssvarene
Præventive indsatser
Handleplanen for forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune følger Sundhedsstyrelsens og Det Kriminal Præventive Råds anbefalinger for hvornår den præventive indsats skal begynde.

Det Kriminal Præventive Råd
Det Kriminal Præventive Råds undervisningsmateriale "Alle de andre gør det" er blevet slutevalueret. Her anbefales det, at den præventive undervisning foregår fra 7. klasse:
    "På baggrund af erfaringerne med elever, der har svært ved at forholde sig til de abstrakte begreber, der anvendes i undervisningen, skal det fra evaluators side foreslås, at temadagen flyttes til starten af 7. klasse". ("Evalueringsrapport - Afprøvning af Alle de andre gør det", side 19)

Evalueringsrapport "Alle de andre gør det" Det Kriminal Præventive Råd: Link

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens har følgende anbefaling til tilrettelæggelsen af kommunale indsatser på alkoholområdet og stoffer på grundskoleniveau:
    "Information og undervisning
    • Kommunens 7. - 8. klasser modtager undervisning om alkohol og stoffer.
    • Der gennemføres forældremøder med forældreaftaler om alkohol i 7. - 10. klasse". ("Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke - alkohol", side 27)

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke - Alkohol: Link

Skolebørnsundersøgelsen
Statens Institut for Folkesundheds Skolebørnsundersøgelse fra 2014 viser, at andelen af børn mellem 11-13 år der har prøvet at drikke alkohol, er faldet markant:
    Andelen af 11- og 13-årige, som har prøvet at drikke alkohol er faldet markant fra slutningen af 1990’erne og frem til 2014. Hvad angår de 11-årige, var der i 1984 86% af både drengene og pigerne, der havde prøvet at drikke alkohol. I 2014 er andelen faldet til 21% for drengene og 7% for pigerne. For de 15-årige ses også et fald, omend mindre tydeligt end faldet i de øvrige aldersgrupper". (Skolebørnsundersøgelsen 2014 side 65, figur 7.13)

Skolebørnsundersøgelsen 2014: Link

Idrætsforeninger
Idrætsforeninger vil blive involveret i konkrete indsatser.