BREV_TIL_KOMMUNER_OM_INDMELDELSE_AF_FORSLAG_TIL_NYT_LANDSPLANDIREKTIV_FOR_DETAILHANDEL