BILAG 1 PMU 18-09-17 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 13 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25. DOK.NR. 2017/14993 006