BILAG 2 PMU 18-09-2017 VURDERING AF INDSIGELSER OG BEMÆRKNINGER. DOK.NR. 2017/02269 035