BILAG 1 PMU 18-09-2017. FORSLAG TIL LOKALPLAN 512.19 FOR DAGLIGVAREBUTIK OG BLANDEDE BYFUNKTIONER I HELSINGE BYMIDTE