BILAG 1: PMU 18.09.2017: ORIENTERING OM FREDNINGSSAG FRA DN


Venlig hilsen

Inger Fogh
teamleder natur og vand

itfog@gribskov.dk

Gribskov Kommune - Center for Teknik og Miljø - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - Tlf. 72 49 67 65 www.gribskov.dk

----- Videresendt af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov den 13-10-2016 15:26 -----

Fra: TMS/Gribskov@GRIBSKOV
Til: Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov,
Dato: 13-10-2016 12:03
Emne: Vs: Orientering om fredningssag

----- Videresendt af den 13-10-2016 12:03 -----

Fra: Kaare Tvedergaard Kristensen <kaare@dn.dk>
Til: "tms@gribskov.dk" <tms@gribskov.dk>,
Dato: 12-10-2016 15:06
Emne: Orientering om fredningssag
Til rette vedkommende
Danmarks Naturfredningsforening retter hermed henvendelse angående kommende fredningssag – Esrum Søs omgivelser. Se vedhæftede dokument.

Jeg skal venligst bede om en kvittering på modtagelsen.

Venlig hilsen
Kaare Tvedergaard Kristensen

Fredningsmedarbejder
....................................................................

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Tlf.: 31 15 79 64
Mail: kaare@dn.dk

cid:image001.jpg@01CDB12A.FA58D180
Bilag:
Orientering om planlagt fredning af Esrum Sø omgivelser.pdf - Orientering om planlagt fredning af Esrum Sø omgivelser.pdf
Kopi af mail.eml - Kopi af mail.eml