315-18_FOELGEBREV&LOKALPLANFORSLAG_HOERING_2017.09.15_UNDERSKREVET