NOTAT - FREMTIDIG SKOLESVØMNING - BEDSTE KLASSETRIN AT HAVE SVØMNING I


Notat - fremtidig skolesvømning - bedste klassetrin at have svømning i?


Baggrund
Sagen "Omlægning af svømmeundervisningen på skoleområdet" blev behandlet af Børneudvalget den 14.8.17 og Kultur- og Idrætsudvalget den 15.8.17.

Sagen handlede om mulige scenarier vedrørende tilrettelæggelse af skolesvømningen.

Beslutning fra Børneudvalgets møde den 14.8.17:

1. blev godkendt, idet alle 5 scenarier sendes i høring. Der ønskes en faglig vurdering af ved hvilken alder børnene har lettest ved at lære at svømme.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15.8.17:

Udvalget har følgende bemærkninger til sagen:
 • Kvaliteten af svømmeundervisningen må ikke lide under en omlægning
 • Det bør undersøges, på hvilket alderstrin det er bedst for børn at lære at svømme, baseret på evidens og en faglig vurdering.

Faglig vurdering fra forstudie
Syddansk Universitet, FIIBL (forsknings- og innovationsceter for idræt, bevægelse og læring), Dansk Svømmeunion og TrygFonden er i gang med et forskningsprojekt (2015-2017) med overskriften - Alle skal lære at svømme. Forskningsprojektets overordnet formål er at sikre, at alle børn i en så tidlig alder som muligt, har basale svømmefærdigheder. Resultaterne af dette projekt forventes at komme i foråret 2018.

Projektet har haft et forstudie, som blev afrundet af FIIBL i marts 2015. (Kurt Lüders, Josefine Dalsgaard, Louise Stjerne Knudsen, Sofie Gars Holm og Thomas Skovgaard: Forbedring af børns svømmeduelighed – et litteraturstudie af hvilken alder og hvilken stilart der er mest optimal, når børn skal lære at svømme. Odense: Syddansk Universitet, Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, 2015.)

Forstudiet var et litteraturstudie af nationale og internationale publikationer om børn, svømning, alder og stilarte, hvis formål var at afdække, hvordan børn mest effektivt lærer at svømme ift. alder og stilart.

Forundersøgelsen anbefaler bla. følgende:
 • at flytte svømmeundervisningen fra 3.-4. klassetrin til 1.-2 klassetrin
 • at afholde temadage/-uger i vand igennem hele skoleforløbet med henblik på opfølgning/vedligeholdelse af børnenes vandkompetencer/svømmefærdigheder og lære nye færdigheder, der samlet set kan medvirke til at motivere børnene til livslang svømning.
 • at afprøve forløb med svømning i "åbent vand" f.eks. i form af sommer-svømmecamps.


Faglig vurdering fra svømmehallens undervisere
Svømmehallens undervisere har ikke nogen praktisk erfaring med undervisning af elever i 2.klasse og kan derfor ikke ud fra egen erfaring vurdere om det er bedre.

Underviserne har følgende vurderinger/kommentarer:
 • Elever i 2. klasse kan være mere modtagelige for svømmeundervisning end elever i 4. klasse. Dog pointerer underviserne, at stort set alle eleverne fra 4. klasse på nuværende tidspunkt er glade og modtagelige for undervisningen.
 • Det kan blive påkrævet at forenkle og simplificere svømmeundervisninger, hvis den skal rettes mod elever i 2. klasse
 • Der skal være opmærksomhed på, hvor længe elever i 2. klasse kan holde koncentrationen omkring undervisning. Om det skal være 30 min. som det er i dag for 4. klasse eller om de kan klare at være i vandet 45-60 min. som er under overvejelse
 • Pga. børnenes højde og varmen i vandet skal undervisningen af elever i 2. klasse i en længere periode foregå i morskabsbassinet. Undervisningen skal dermed foregå på et mindre areal, og der bliver mindre rum til den enkelte elev. Undervisningen kan naturligvis differencers, således af nogle elever kan deltage i 25 m bassinet, men det vil kræve yderligere en underviser, da gruppen forventes mindre end i dag, hvor alle 4. klasser deltager i 25 m. bassinet.
 • Hvis undervisningen flyttes til tidligere klassetrin, skal der tages højde for, at der skal bruges ressourcer på at følge børnene frem og tilbage i bussen, da de vil være for små at sende af sted alene.
 • Flyttes undervisningen fra 4. klasse til 2. klasse kan der blive en udfordring i overgangsfasen. Svømmehallens kapacitet er begrænset, og afhængigt af hvor lang tid der skal undervises og hvor mange klasser der er i skoleåret, skal der regnes på, om der er plads til både 2. klasser og 4. klasser i år 1. Hvis både 4. klasser og 2. klasser skal have undervisning i år 1, vil det koste mere i transport i år 1 end i de efterfølgende år.