BILAG 2 PMU 06.11.2017 INDSIGELSER SAMT ADMINISTRATIONENS VURDERING OG ANBEFALINGER