BILAG 2 PMU 18.09.2017. MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 512.19.