PMU 06.11.17 - BILAG 2 OPSAMLING


PMU 06.11.17 - bilag 2 Opsamling


Opsamling borgermøde Dronningmølle 21. september 2017

Afholdt i Villingerød Medborgerhus fra 19-21
Tilstede fra administrationen var Soffia Gudmundsson og Pernille Vitt Meyling
Tilstede fra Plan- og Miljøudvalget var Udvalgsformand Jesper Behrensdorff og Susan Kjeldgaard
Mødet blev afholdt sammen med Borgerforeningen i Dronningmølle
Program

  · Velkommen v. Jesper Behrensdorff
  · Oplæg ved borgerforeningen med flere + spørgsmål
  · Mulighed for at tage mad sponsoreret af lokale erhvervsdrivende.
  · Samtale ved bordene om Dronningmølles udvikling
  · Opsamling i plenum
  · Tak for i dag

Det var forventet at ca. 30 borgere ville deltage. Der var en overvældende interesse og ca. 90 var til stede. Det resulterede i en programændring, og bord-snakkene blev derfor flyttet ud til at ”være i rummet” i en forlænget pause. Efter pausen var der en drøftelse i plenum i en meget overfyldt lokale.

Oplæg

Jesper bød velkommen

Borgerforeningen kom med et oplæg med overskrifterne


  · Fortid og nutid: om de historiske landskaber, kunst, kultur og friluftsaktiviteter der er og omgiver byen.

  · Byens gode forbindelser og udfordringer på infrastruktur og transport

  · Dronningmølle i dag

  · Dronningmølles fremtid: om den kommende nationalpark og de forventede flere turister, og ønsket om et multifunktionelt forsamlingshus i den gamle brugs i Dronningmølle by.


Oplæggene blev suppleret af input fra kulturinstitutionerne Munkeruphus og Tegners museum, med en fortælling om hvem de er, og hvordan de kan bidrage til byens udvikling og omvendt.

Pause

Delikatesser fra Dronningmølle blev serveret af Borgerforeningen.

Opsamling og afslutning

I den opsamlende dialog blev der lagt op til at komme med idéer og emner til administrationen, som grundlag for at udvikle nye (og reelle) workshops, til en ny planlagt dag efter valget. En del at indlæggene omhandlede dog hvad der ikke virkede i byen.

Der blev fra borgernes side fokuseret på:


  · Jesper spurgte direkte om der var interesse for nybyggeri på den gamle brugsgrund. Der blev svaret nej fra salen, men uden yderligere debat eller diskussion om byggeri i øvrigt.

  · Strandens dalende kvalitet (mange sten på stranden) og svindende publikum

  · Dårligt vedligeholdt veje og parkeringspladser

  · Brug for vedligeholdelse og forbedringer på Stationspladsen

  · Dårligt vedligeholdt beplantning på kommunens ejendom

  · Ingen eller ringe cykelstisforbindelser til byen

  · Ingen eller ringe busforbindelser i weekenden

  · En generel holdning til, at byen er blevet forbigået og nedprioriteret politisk.


Det blev desuden nævnt at:


  · Et nyt møde skal planlægges, så der kan afholdes workshops

  · Græsted-modellen kan være en inspiration for byen.


Dialogen tog en mere positiv drejning til slut, med udsigt til et nyt møde med fokus på konstruktive workshops om forskellige emner i byen.