BILAG 1 PMU 18.09.2017. FORSLAG TIL LOKALPLAN 555.08 FOR ET BOLIGOMRÅDE I VEJBY NORDVEST. DOK.NR.:2017/03730 075