BILAG 2: HOVEDGADEN SITUATIONSPLAN OG ILLUSTRATIONER PMU 06112017