ANLÆGSREGNSKAB ØU 11.12.17 - KYSTBESKYTTELSE VED KLITGÅRDEN/ VINCENTSTIEN - FASE 1. ETABLERING AF BØLGEBRYDERE