SSU 19.09.2017: HØRINGSSVAR FRA FLU STABE


Høringssvar til sundhedspolitikken fra FLU Stabe


Hermed fremsendes FLU Stabe’s behandling af punkterne vedr. sundhedspolitikken og grib livet.

Dialog
Medarbejdersiden oplyste, at det kan være svært at se, hvordan sundhedspolitikken kan inddrages som en del af kerneopgaverne i forhold til stabsfunktionerne, uden at det blot bliver til en anden kerneopgave.
Det blev drøftet, at stabsfunktionerne allerede bidrager til det sundhedsfremmende arbejde ved f.eks. at udarbejde brochurer i forhold til sundhedspolitikken, og ved medarbejdernes arbejde i kantinen samt medarbejdere der indgår i samarbejde omkring unge.

Det blev desuden drøftet, at en stor del af medarbejderne ligeledes er borgere i Gribskov, og at man ved det sundhedsfremmende arbejde derfor både tilgodeser medarbejdere men også borgere.

Beslutning
På mødet blev pkt. 3.1 og 3.2 behandlet samtidig på grund af deres nære sammenhæng, og høringssvarene afgives derfor samlet.

Der var i medarbejder- og ledelsessiden enighed om, at det er vigtigt at sikre formidling af sundhedspolitikken og medarbejdersporet for at sikre involvering af alle medarbejdere.
Som led i formidlingen kunne det være relevant at holde oplæg på centermøder, og på denne måde involvere og gøre det mere nærværende for medarbejdere og ledere.

Medarbejder- og ledelsessiden påpegede, at det er vigtigt at tage med i processen, at sundhed ikke alene omhandler sund kost men også en lang række øvrige forhold såsom de fysiske rammer, motion, trivsel og mental sundhed. Disse øvrige dele af sundhed er således vigtige at tage med i det videre arbejde.

Ydermere blev det drøftet, at der er forskel på både de fysiske rammer, og den mad der tilbydes i kantinerne. Det opleves f.eks., at der på Jobcentret er bedre rammer, og at der har været arbejdet med mange gode tiltag i forhold til sund kost men også i relation til indretningen af kantinen.
På rådhuset er rammerne i kantinen en udfordring, idet der er mange medarbejdere i forhold til kantinens størrelse, og der er for få stole. De mange medarbejdere medfører også et meget højt støjniveau, hvilket betyder, at det ikke opleves som en rar pause, når man spiser i kantinen.
Der blev peget på, at der bør arbejdes videre med, hvordan udfordringen med kantinen på rådhuset kan løses, og at en mulighed f.eks. kunne være at indføre frokostpause i hold eller andre tiltag.