BILAG 2 TEK 8-11-2017. TAKSTER FOR TØMNINGSORDNING GRIBVAND 2018. DOK.NR. 2017/26525 006