PMU 290517 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 010, VED VESTERBROGADE I GILLELEJE