BILAG 1 TEK 8-11-2017. TAKSTER 2018 GRIBVAND. DOK.NR. 2017/26525 010