BILAG TIL SSU DEN 19.9.17 - ANBEFALINGER TIL DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN