BILAG 1 PMU 06.11.2017. FORSLAG TIL LOKALPLAN 512.17 FOR ERHVERVSOMRÅDET TOFTE. DOK NR. 2016/03649 053