BILAG 1 PMU 07-12-2017. FORSLAG TIL TILLÆG NR 11 TIL KOMMUNEPLAN FOR ET BOLIGOMRÅDE I VEJBY NORDVEST. DOK.NR.:2017/03749 010