ØU 11.12.2017 BILAG 1, OPFØLGNING PÅ BUDGETAFTALENS ELEMENTER