TIDSLINJE I SAGEN OM SALG AF VESTERBROGADE 54 OG 56 - REDEGØRELSE TIL BY 30.10.2017

Sag: 2017/28028 002
Id: 00.22A00
Afdelingsnavn
Direktionen

Postadresse
Postboks 10, 3200 Helsinge
24. oktober 2017
Personlig henvendelse
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
tlf: 7249 6000
e-mail: Gribskov@Gribskov.dk
Åbningstid
10 - 17
10 - 13
Tidslinje i sagen om salg af Vesterbrogade 54 og 56
Nr.DatoHvad?Booking
2014
110.03.2014Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget
 1. at det oprindelige udbud af ejendommen annulleres,
 2. at der skal foretages nyt offentligt udbud kun af ejendommen Vesterbrogade 56, hvor det gamle rådhus med grund ikke længere indgår i salget,
 3. at Bilag 7 godkendes som det nye retningsgivende dokument for kommunens krav og ønsker til kommende bud på ejendommen,
 4. at bevilge en samlet ramme på 200.000 kr til en særskilt markedsføring af ejendommen og eventuel ekstern vurdering af ejendommens værdi.
224.03.2014Økonomiudvalget tiltræder PMUs anbefalinger af 10.03.2014 1.-4. med anbefaling om at der bruges professionel bistand til markedsføring og salg.
331.03.2014Byrådet annullerer det oprindelige udbud, men sender sagen tilbage til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget.
425.06.2014Møde med ekstern investor vedrørende Pyramiden i Gilleleje -

møde med Humberto Orsini Petersen
Kim Valentin
Morten Ulrik Jørgensen
samt en embedsmand

Henrik Nielsen, konstitueret kommunaldirektør, var inviteret som frivillig deltager
511.08.2014Plan- og Miljøudvalget orienteres om status for sagen, og om at sagen forventes forelagt til politisk beslutning i september.
625.08.2014Økonomiudvalget orienteres om status for sagen, og om at sagen forventes forelagt til politisk beslutning i september.
708.09.2014Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at ejendommen Vesterbrogade 56 sættes til salg efter den beskrevne procesplan,
 2. at godkende de planmæssige krav og ønsker i bilag 1,
 3. at bevilge en samlet ramme på 50.000 kr til en særskilt markedsføring af ejendommen
822.09.2014Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Plan- og Miljøudvalget mhp. at få en præcisering af protokolleringen i udvalget, ift. hvad der skal ske, hvis der ikke indgås aftale med en af de investorer, der er dialog med p.t., og hvor salget i så fald skal forestås af en ekstern erhvervsmægler.
903.11.2014Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at ejendommen Vesterbrogade 56 sættes til salg efter den beskrevne procesplan, idet 2 eksterne mæglere vurderer ejendommen forud for, at den sættes til salg. Såfremt der ikke indkommer attraktive tilbud, sættes ejendommen til salg ved ekstern mægler.
 2. at godkende de planmæssige krav og ønsker i bilag 1, idet det vurderes hvor meget området kan bære ift. bebyggelsesprocent.
 3. at bevilge en samlet ramme på 50.000 kr til en særskilt markedsføring af ejendommen. De med salget forbundne omkostninger modregnes i provenuet.
1017.11.2014Økonomiudvalget udsætter sagen.
1109.12.2014Økonomiudvalget udsætter sagen og beslutter at den skal tages op, når Ejendomsstrategien er besluttet.
2015
1202.02.2015Byrådet vedtager Ejendomsstrategi 2015
1307.04.2015Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at bemyndige administrationen til at etablere et samarbejde med en ekstern mægler med henblik på at få belyst de potentialer Vesterbrogade 54 og 56 har i forhold til fremtidig anvendelse, og hvilket prisniveau, den forventes at kunne sælges til, afhængig af den fremtidige anvendelse.

Det oplyses i sagen, at den offentlige ejendomsvurdering 2014 for den samlede ejendom (dvs. også den fredede del af arealet) er 14,1 mio. kr., heraf grundværdi 3.214.200 kr. Desuden oplyses det, at kommunen tidligere i 2013 har modtaget købstilbud på den samlede ejendom på 14 mio. kr., og at administrationen tidligere har vurderet en kontant handelspris for:
 • delsalg af "det gamle rådhus" med udhus/værksted til 5,5 mio. kr.
 • delsalg af "Pyramiden" til 13 mio. kr.
 • Samlet salg af hele ejendommen 16 mio. kr.
1413.04.2015Byrådet tiltræder anbefalinger fra Økonomiudvalget 07.04.2015
1517.09.2015Informationsmateriale om salget sendes til tre mæglere som indbydes til individuelle møder, hvor rådgiverne blev bedt om at forholde sig til 3 punkter:
 1. en kort præsentation af sig selv og virksomheden
 2. rådgivers umiddelbare bud på ejendommens potentialer og eventuelt bud på prisniveau
 3. rådgivers tanker om krav og ønsker til et eventuelt fremtidigt samarbejde med kommunen om salg af ejendommen
Mæglerne er: Kristensen Consulting, Colliers og EDC.
1621.09.2015Colliers trækker sig, da de vurderer, at der ikke er tilstrækkelig volumen
til, at de ønsker at deltage i en konkurrence om udbuddet.
1723.09.2015Administrativt møde med Kristensen ConsultingTo embedsmænd
1823.09.2015Administrativt møde med EDCTo embedsmænd
1923.09.2015Venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov og Dansk Folkeparti indgår budgetaftale 2016 - 2019.
2006.10.2015Orientering til Kristensen Consulting og EDC om udsættelse af beslutning
2108.10.2015Byrådet vedtager budget 2016 - 2019 (2.behandling)
2220.10.2015Introduktionsmøde med Bird & Bird/Gaarde Erhverv med udgangspunkt i MøllebakkenMorten Ulrik Jørgensen
Kim Valentin
Astrid Ravnsbæk, direktør, samt en anden embedsmand
2326.10.2015Kristensen Consulting trækker sig pga. travlhed med andre opgaver.
2428.10.2015Drøftelse af Pyramiden i GillelejeKim Valentin
Holger Spangsberg, kommunaldirektør
Astrid Ravnsbæk, direktør
2503.11.2015Drøftelse af Pyramiden i GillelejeKim Valentin
Anders Gerner Frost
Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen
Jonna Præst
Morten Ulrik Jørgensen
2610.11.2015 og 11.11.2015Informationsmateriale om salget sendes til to nye mæglere som indbydes til individuelle møder: Nybolig og Bird & Bird/Gaarde Erhverv
2718.11.2015Administrativt møde med Nybolig.To embedsmænd
2818.11.2015Administrativt møde med Bird & Bird/Gaarde Erhverv.To embedsmænd
2907.12.2015Økonomiudvalget bemyndiger administrationen og borgmesteren til at indgå aftalen med en mægler, som rådgiver ved salg af Vesterbrogade 54 og 56. Udvalget godkender forslag til proces for det videre arbejde. Udvalget beslutter at der arbejdes med tre separate priser: en samlet pris for salget, én for det gamle rådhus og én for pyramiden.
2016
3007.01.2016Møde med Bird & Bird/Gaarde ErhvervHolger Spangsberg, kommunaldirektør
Astrid Ravnsbæk, direktør,
og tre andre embedsmænd
3120.01.2016 og 21.01.2016*Administrationen orienterer telefonisk EDC og Nybolig om, at kommunen arbejder på at lande en aftale med anden rådgiver (Bird & Bird/Gaarde Erhverv) og at de som udgangspunkt ikke kommer i betragtning til opgaven.
3202.02.2016Møde om salg af Gl.Rådhus/PyramidenKim Valentin
Anders Gerner Frost
Astrid Ravnsbæk
3312.02.2016Møde med ny mægler (Sadolin & Albæk)Astrid Ravnsbæk, direktør,
og tre andre embedsmænd
3422.02.2016Plan- og Miljøudvalget godkender de overordnede rammer for de fremtidige muligheder for ejendommen som skal danne grundlag for det videre arbejde med krav og ønsker i forbindelse med udbud af ejendommen.
3514.03.2016Beslutning om, at der indgås aftale med Sadolin & Albæk, efter aftale med Kim Valentin, borgmester, og Anders Gerner Frost, formand for Nyt Gribskov.

Den valgte rådgiver, er den med det laveste honorar ift. de øvrige mæglere.

Mæglernes estimat af vurderinger til sammenligning:
 • Sadolin og Albæk: 16-20 mio. kr.
 • Nybolig: 12,5 mio kr. med en udbudspris på 14,5 mio. kr.
 • Bird & Bird/Gaarde Erhverv: Startede ud med et overslag på 40 mio. men revurderede det efterfølgende til 20 mio. kr.

De øvrige 2 rådgivere, ville ikke komme med et bud på pris.
3621.03.2016*Rådgiveraftale er underskrevet af begge parter
3729.03.2016Arbejdet med rådgiver går i gang.
3818.04.2016Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at det afgrænsede projektområde på Vesterbrogade 54 og 56 - "Det gamle Rådhus" og "Pyramiden" i Gilleleje - udbydes til salg i offentligt udbud.
Udvalget anbefaler at godkende kommunens krav og ønsker til områdets udvikling med den tilføjelse, at administrationen skal arbejde med Økonomiudvalgets input til "større fleksibilitet i kravene" op til Byrådets møde den 25. april 2016 med henblik på at kunne præsentere eventuelle justeringer under behandling af sagen af Byrådet.
Der oplyses desuden om valg af rådgiver.
3925.04.2016Byrådet tiltrådte anbefalingen fra Økonomiudvalget.
4001.06.2016Salget udbydes via Sadolin & Albæk A/S
(01.06.2016 - 22.08.2016)
4128.06.2016*Telefonmøde med Sadolin & Albæk om status for salgsarbejdetAstrid Ravnsbæk, direktør, og en anden embedsmand
4201.09.2016*Tilbud fra Momentum Plus og Humberto Petersen
4306.09.2016Skriftlig status og indstilling til videre proces fra rådgiver/mægler
4408.09.2016Statusmøde med mæglerAstrid Ravnsbæk, direktør, og en anden embedsmand
4512-09-2016*Skriftlig redegørelse fra rådgiver/mægler om status ift udbud
4626.09.2016*Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at afdække muligheder og konsekvenser ved Delprojekt 1 fra tilbudsgiver Humberto Orsini Petersen for delområde 1, 3 og 4. Udvalget besluttede at forkaste tilbud for Delprojekt 2. Udvalget godkendte overordnet tidsplan.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
4705.10.2016Forhandlingsmøde med Humberto Orsini Petersen med rådgiver

På mødet fremlagde tilbudsgiver sit projekt, og det blev aftalt, at de ville revidere deres tilbud og projekt.
Astrid Ravnsbæk, direktør, med andre tre embedsmænd samt kommunens rådgiver Peter Winther fra Sadolin & Albæk A/S
4806.10.2016Mægler sender mail til byder med bekræftelse om, at "vi imødeser et revideret tilbud omfattende samtlige 4 delområder, idet det herved forudsættes:
 • At de eksisterende bygninger istandsættes til hotelformål i overensstemmelse med det tegningsmateriale, som blev forevist på mødet. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at en udbygning med restaurant mod nord forudsætter involvering af fredningsmyndighederne, men at det indtil videre lægges til grund, at denne udbygning vil kunne godkendes af fredningsmyndighederne.
 • At der i tilbuddet nærmere beskrives omfang, karakter og anvendelse af den byggeret, som ønskes lokalplanlagt på delområde 2, herunder baseret på den forudsætning, at et nybyggeri arkitektonisk vil modsvare både dimensioner og karakter af de eksisterende bygninger."
4912.10.2016Revideret tilbud fra Humberto Petersen.
5024.10.2016Plan- og Miljøudvalget bliver bedt om at afgive bemærkninger til tilbudsgivers skitseprojekt på ejendommen til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget anbefaler projektet.
5107.11.2016Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at bemyndige administrationen til at indgå aftale om salg af ejendommen til 15,0 mio. kr. til Humberto Orsini Petersen og at godkende, at ejendommen sælges indenfor rammerne af tilbudsgivers skitseprojekt med justering af projektet i forhold til resultatet af undersøgelse af tilbudsgivers betingelser og Plan-og Miljøudvalgets bemærkninger.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
5214.11.2016Byrådet tiltræder Økonomiudvalgets anbefalinger.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
5322.12.2016*Underskrift af købsaftale fandt sted pr. mail.
2017
5406.01.2017Fremvisning af ejendommen for køber og dennes bankrådgiverEn embedsmand
5529.05.2017Plan- og Miljøudvalget behandler sager om forslag til nyt plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg) for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at planforslag sendes i høring.

Sagen udsættes mhp. afholdelse af borgermøde 07.06.2017
5607.06.2017Borgermøde
5711.06.2017ØU orienteres mundtligt den 11/6-2017 vedr. fejl i BBR. Administrationen har spurgt mægler, om det forkerte angivne etageareal kan have haft betydning for størrelsen eller mængden af de afgivne bud.

Mægler har oplyst, at han har gennemgået sagen i lyset af de nye arealoplysninger. Deres vurdering er, at det ikke har haft nogen betydning for den opnåede pris eller for mængden af interesserede købere, da det har været byggeretten, som var afgørende for prissætningen. Alle interesserede har set bygningerne og gjort deres vurdering ud fra det.
5812.06.2017Plan- og Miljøudvalget behandler sager om forslag til nyt plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg) for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at planforslag sendes i høring.

Udvalget besluttede i stedet:
 • at i delområde 3 og 4 skal antallet af ferielejligheder og andelen af det bebyggede areal, som kan bruges hertil, præciseres og begrænses
 • at det endvidere i dialog med køber skal præciseres, hvornår dette vil kunne tillades
 • at godkendelsen til fremlæggelsen af Lokalplan 315.19 afventer resultatet af ovenstående, idet den herefter forelægges politisk.
Sagen tages derfor af dagsorden til Økonomiudvalgets møde samme dag.
5928.06.2017Møde med Humberto og rådgiver om kombination af hoteldrift og ferielejligheder og 2025-problematikken.Astrid Ravnsbæk, direktør, samt tre andre embedsmænd.
6003.07.2017 - 12.07.2017Skriftlig dialog med køber-administration om opfølgning på møde d 28.06.2017.
6102.08.2017Møde med Humberto og rådgiver om kombination af hoteldrift og ferielejligheder, begrebet 'hensigtsmæssig', og 2025-problematikken.Jesper Hagen Behrensdorff, formand for Plan- og Miljøudvalget,
Astrid Ravnsbæk, direktør, samt tre andre embedsmænd.
6203.08.2017 - 10.08.2017Skriftlig dialog med køber-administration om opfølgning fra møde med køber 02.08.2017 om deklaration og tillæg til købsaftale.
6314.08.2017Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til nyt plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg) sendes i høring. (åben sag)
6414.08.2017Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på ejendommen tinglyses en deklaration, og at der indgås et tillæg til købsaftalen. (lukket sag)
6528.08.2017Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget om forslag til nyt plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg)Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
6628.08.2017Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget omkring lukket sag om deklaration og tillæg til købsaftale.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
6704.09.2017Byrådet tager åbne sager af dagsorden om forslag til nyt plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg) med henblik på behandling på et ekstraordinært byrådsmøde.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
6804.09.2017Byrådet tager lukket sag af dagsorden om deklaration og tillæg til købsaftale med henblik på behandling på et ekstraordinært byrådsmøde.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
6913.09.2017Byrådet tager åbne sager af dagsorden om forslag til nyt plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg) med henblik på behandling på et ekstraordinært byrådsmøde.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
7013.09.2017Byrådet tager lukket sag af dagsorden om deklaration og tillæg til købsaftale med henblik på behandling på et ekstraordinært byrådsmøde.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
7125.09.2017Byrådet godkender at forslag til nyt plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg) sendes i høring.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
7225.09.2017*Byrådet godkender lukket sag om deklaration og tillæg til købsaftale.Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Til orientering er de dokumenter, der er markeret med *, udleveret til pressen i forbindelse med en anmodning om aktindsigt.

Der behandles pt. endnu en anmodning om aktindsigt fra pressen, og der kan derfor blive flere dokumenter der udleveres i den forbindelse.