BILAG 4 PMU 07-12-2017. BEHANDLING AF PARTSHØRINGSSVAR. DOK.NR: 2017/03730 097