BILAG 1: SSU 07.11.17 VURDERING AF ANSØGNINGER §18 2018