PMU 06.11.17 & TEK 08.11.17: OPFØLGNING PÅ BUDGETAFTALENS ELEMENTER