BY 18.12.2017 - SUPPLEMENT TIL HVIDBOG VEDLAGT PKT. 263 OM LOKALPLAN 315.19 FOR HOTEL OG BOLIGER VED VESTERBROGADE I GILLELEJE - BEHANDLING AF HØRINGSSVAR OG ENDELIG VEDTAGELSE


Kære medlemmer af Byrådet

 

Administrationen er dd. blevet kontaktet af Borgerrådgiver, som gør opmærksom på, at der et høringssvar til Lokalplan 315.19, der ikke fremgår af hvidbogen der er vedlagt som bilag til sagen. (se dagsorden pkt 262 og 263)

 

Indsiger oplyser til Borgerrådgiveren, at de har sendt deres høringssvar til kommunen den 19.11.2017, men vi kan ikke se af systemet at vi har modtaget det. Derfor fremgår den ej heller af sagsfremstillingen.

 

Høringssvaret er vedlagt denne mail. Nedenfor fremgår administrationens vurdering og anbefaling ift. høringssvaret. Høringssvaret indeholder ikke nye aspekter i forhold til de øvrige høringssvar, med undtagelse af bemærkning om sti.

 

Vi beklager ulejligheden, så tæt på Byrådets møde på mandag og at det kan ske i nu to tilfælde. Det kan oplyses, at vi selvfølgelig er i gang med at afdække hvad der er sket og om det giver anledning til ændrede procedurer i huset, eller om der er tale om uheldige omstændigheder og sammentræf at det sker i to tilfælde. Det er første gang, at vi har oplevet det på denne måde.

 

 

Med venlig hilsen

Stine Løfgreen Tveden
Teamleder for By og Bolig

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

 

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
7249 6000 I 7249 6786 (direkte)

http://www.gribskov.dk

 

[IMAGE]

 

Administrationens vurdering og anbefaling

[BY 18.18.2017 pkt 263 – supplement til hvidbog]

 

Bemærkninger til § 6 og § 7 dots 1-3

 

Administrationens vurdering og anbefaling:  Se vurdering og anbefaling til 1c.

 

 

Bemærkning til § 7 dot 4

 

Administrationens vurdering og anbefaling:  Se vurdering og anbefaling til 1e. (Bemærkningen imødekommes i øvrigt ved tiltrædelse af bemærkning i indstillingen fra Økonomiudvalget)

 

 

Bemærkning til § 11

 

Administrationens vurdering og anbefaling: Bemærkningen omhandler forhold udenfor lokalplanen afgrænsning. De påpegede hensyn vil fortsat blive varetaget af kommunen, som jo fortsat vil eje den del af ejendommen nord for lokalplanområdet.  Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændring i lokalplanen.

 

 

Bemærkning om parkering

 

Administrationens vurdering og anbefaling: Se vurdering og anbefaling til 1d.

 

 

Bemærkning om at sti til Gilbjergstien og kysten skal bibeholdes

 

Administrationens vurdering og anbefaling: Lokalplanen sikrer fortsat stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Vesterbrogade til Gilbjergstien. Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændring i lokalplanen.

 

 

 

 

 

 

 Bilag:
Indsigelse til LP 315_19.pdf - Indsigelse til LP 315_19.pdf

image001.png - image001.png

Kopi af mail.eml - Kopi af mail.eml