FORSLAG TIL UDMYNTNING AF LOVÆNDRINGERI FOLKEOPLYSNINGSLOVEN - LOVÆNDRINGER PR. 1. JANUAR 2017