BILAG 2 PMU 07-12-2017 INDSIGELSE SAMT ADMINISTRATIONENS VURDERINGER OG ANBEFALINGER DOK.NR. 2017/03730 081