BILAG 3 PMU 07-12-2017. BYGHERRES ÆNDRINGSFORSLAG: TEGNINGER. DOK.NR.:2017/03730 098