BILAG 1 PMU 14-08-2017. VURDERING AF INDSIGELSER OG BEMÆRKNINGER. DOK.NR. 2016/03645 056