BYUDVIKLING, DETALJERET OVERSIGT, REVIDERET UDGAVE


Byudvikling


Det korrigerede budget på den samlede Byudviklingsramme udgør -9,0 mio. kr. incl. overførsler fra 2016 på 2,1 mio. kr., samt ændring af budget til renter og afdrag vedrørende lån på Byudvikling på -1,5 mio. kr., gennemført ved BO1 2017, og særskilte BY-beslutninger i 2017, jvf. tabellen nedenfor:

Mio. kr., Byudvikling
Vedtaget budget 2017
-13,4
Overførsler fra 2016
2,1
Ændring af udgifter til renter og afdrag v. BO1
-1,5
Helsinge Nord, BY 19.06
3,3
Ramløse Øst, BY 19.06
0,5
= Korrigeret budget 2017
-9,0

Budgettet er fordelt på 3 delrammmer:

Mio. kr. (korrigeretbudget)
Drift
1,6
Finansielle udgifter
3,5
Køb og salg
-14,1
I alt
-9,0

Det anførte ”Korrigeretbudget” for delrammen "køb og salg" på -14,1 mio. kr. skyldes overførsler fra 2016 for anlæg, som ikke blev gennemført i 2016, men er fortsat ind i 2017. Det drejer sig om disse:
 • Køb Gilleleje Stationsvej 6: 672.000 kr.
 • Køb af Helsingebadet: 274.000 kr.
 • Salg af erhvervsarealer, Gilleleje: 404.000 kr.
 • Salg af Hesselbjergvej 57: -515.000 kr.
 • Salg af Svendestykket 4, Græsted: -280.000 kr.
 • Salg af areal Dønnevældevej: -44.000 kr.
 • Køb af Stejepladsen: -80.000 kr.
 • Salg af Østergade 55, Helsinge: -1.853.000 kr.
 • Salg af Bavne Ager: -16.434.000 kr. (oprindeligt budget -20,005 mio. kr. fratrukket salg af delområder Bavneager i 2016 3,571 mio. kr.)

Hertil kommer 2 særskilte bevillinger givet i 2017:
 • Helsinge Nord, BY 19.06: 3.300.000. kr.
 • Ramløse Øst, BY 19.06: 500.000 kr.

I alt -14.056.000 kr.

Ved denne BO er der forudsat følgende køb og salg:

Projekt
Udgifter
Indtægter
Netto
Salg af Møllebakken, 1. etape
30.000
0
30.000
Salg af Bavne Ager Vest, Gilleleje plejecenter og boliger
300.000
0
300.000
Salg af Bavne Ager Vest, Gilleleje, almene- og andelsboliger
100.000
0
100.000
Salg af Vesterbrogade 54 og 56 i Gilleleje
1.350.000
0
1.350.000
Salg af grunde i Ramløse Øst 1 og 2
0
0
0
Salg af Troldebakkerne (tidl Helsinge Nord og Arkæologi, Laugøvej)
3.135.000
0
3.135.000
Salg af Tinghusevej 15-19 i Mårum (gl. skole)
15.375
0
15.375
Salg af Kirsebærhaven 2, Ramløse
11.258
0
11.258
Salg af Bavne Ager Nord, Gilleleje
645.000
-3.100.000
-2.455.000
Salg af Østergade 55 i Helsinge
0
-1.853.000
-1.853.000
Salg af Hesselbjergvej 57 (bolig)
0
-515.858
-515.858
Salg af Svendebrevet 4 i Græsted (erhverv)
0
-282.577
-282.577
Salg af Fiskerengen 16 i Gilleleje (erhverv)
139.900
-699.500
-559.600
Salg af Nellebakken 7, Gilleleje (erhverv)
116.900
-584.500
-467.600
Salgs af areal til Græsted Eventplads
0
-50.000
-50.000
Salg af areal Esbønderupvej 38 (Lopholm)
20.000
0
20.000
Salg af 25 bh (3 grunde), Ramløse
40.000
0
40.000
Salg af Stejlepladsen, Gilleleje
-62.000
-62.000
Salg af grund, Dønnevældevej
-42.000
-42.000
I alt
5.903.433
-7.189.435
-1.286.002

Dermed bliver der en mindreindtægt på køb og slag på 12,8 mio. kr. ift det korigeret budget (14,1 mio. kr. - 1,3 mio. kr.). Årsagen til mindreindtægten er tidsforskydninger for de enkelt Byudviklingsprojekter, således at indtægter vedrørende Møllebakken 1. etape, Bavne Ager Vest og Vesterbrogade 54 og 56 først forventes i 2018 og ikke som tidligere forudsat i 2017. Mindreindtægten overføres derfor til 2018.