ADMINISTRATIONENS VURDERING OG ANBEFALING TIL HØRINGSSVAR FRA GILLELEJE LOKALRÅD
[BY 18.18.2017 PKT 264 – SUPPLEMENT TIL HVIDBOG]


Administrationens vurdering og anbefaling
[udleveret til BY 18.18.2017 pkt 264 – supplement til hvidbog]HØRINGSSVAR fra Gilleleje Lokalråd (selve høringssvaret ligger i sagen)

Ad 1-3.
Administrationens bemærkninger og anbefaling: Se bemærkninger og anbefalinger til pkt. 1a.

Foreslåede ændringer i lokalplanen ved endelig vedtagelse: Se pkt. 1-3 på sidste side i hvidbogen.

Ad 4.
Administrationens bemærkninger: Det er korrekt at Lokalplan 14.10 (der gælder for boligområdet øst for Bavne Ager Eng) fastsætter bestemmelser om at grundejerforeningen er pligtig til at optage andre bebyggelser i grundejerforeningen i takt med at området udbygges. Dette er en bestemmelse som Gribskov Kommune kan vælge at benytte, hvis det skønnes at være hensigtsmæssig. Kommunen kan dog også vælge, at naboområderne ikke skal være med i denne grundejerforening, hvis det måtte være mere hensigtsmæssig. For området Bavne Ager Nord – lokalplan 315.16 (nord for Bavne Ager Eng) har kommune valgt at dette område ikke skal være medlem af en samlet grundejerforening. Dette gælder ligeledes for Lokalplan 315.20 for det nye plejecenter/ boliger ved Bavne Ager. Kommunen har således valgt ikke at videreføre kravet om en samlet grundejerforening i området.

Administrationens anbefaling: Administrationen anbefaler, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.