BØR 06-11-17 BILAG 1 OPFØLGNING PÅ BUDGETAFTALENS ELEMENTER