NYT BILAG 1: KONSTITUERING AF ØKONOMIUDVALG OG STÅENDE UDVALG 04.12.2017


Økonomiudvalget og stående udvalg 2018 - 2021Økonomiudvalget
1. Borgmesteren Anders Gerner Frost (G)
2. Bo Jul Nielsen (A)
3. Pia Foght (A)
4. Morten Ulrik Jørgensen (G)
5. Michael Hemming Nielsen (Ø)
6. Kim Valentin (V)
7. Jannich Petersen (V)
8. Jesper Behrensdorff (C)
9. Jonna Præst (O)
9 medlemmer

Udvikling, By og Land
1. Pernille Søndergaard (G)
2. Bo Jul Nielsen (A)
3. Allan Nielsen (A)
4. Morten Ulrik Jørgensen (G)
5. Bent Hansen (V)
6. Jannich Petersen (V)
7. Jesper Behrensdorff (C)
7 medlemmer

Miljø og Klima
1. Michael Hemming Nielsen (Ø)
2. Allan Nielsen (A)
3. Morten Klitgaard (G)
4. Brian Lyck Jørgensen (O)
5. Bent Hansen (V)
5 medlemmer

Børn og Familie
1. Sisse Krøll Willemoes (G)
2. Allan Nielsen (A)
3. Betina Sølver (A)
4. Morten Klitgaard (G)
5. Natasha Stenbo Enetoft (V)
6. Trine Egetved (C)
7. Knud Antonsen (V)
5 medlemmer plus 1 plads efter mindretalsregel og 1 plads efter suppleringsregel

Ældre
1. Betina Sølver (A)
2. Pernille Kromann Sams (G)
3. Pia Foght (A)
4. Jonna Præst (O)
5. Knud Antonsen (V)
5 medlemmer

Forebyggelse
1. Pia Foght (A)
2. Pernille Kromann Sams (G)
3. Betina Sølver (A)
4. Natasha Stenbo Enetoft (V)
5. Birgit Roswall (V)
5 medlemmer

Kultur, Fritid og Oplevelsesøkonomi
1. Morten Ulrik Jørgensen (G)
2. Mikkel Andersen (A)
3. Pia Foght (A)
4. Morten Klitgaard (G)
5. Jørgen Simonsen (V)
6. Kim Valentin (V)
7. Brian Lyck Jørgensen (O)
5 medlemmer plus 1 plads efter mindretalsregel og 1 plads efter suppleringsregel

Erhverv og Beskæftigelse
1. Mikkel Andersen (A)
2. Michael Hemming Nielsen (Ø)
3. Bo Jul Nielsen (A)
4. Pernille Søndergaard (G)
5. Trine Egetved (C)
6. Jørgen Simonsen (V)
7. Birgit Roswall (V)
5 medlemmer plus 1 plads efter mindretalsregel og 1 plads efter suppleringsregel