SSU 19.09.2017: HØRINGSSVAR FU BØRN, UNGE, KULTUR, FRITID OG TURISME


Høringssvar fra FU børn, unge, kultur, fritid og turisme


Medarbejdersiden havde en kommentar til billederne i politikken. I politikken fremgår der billeder af en mand der ryger, en mand der drikker øl, samt et billedet af, hvor der bliver foretaget løft. Ingen af disse ting er i overensstemmelse med andre politikker i forhold til rygning, indtagning af alkohol, samt det at man ikke skal bærer på børn i Dagtilbud.

Medarbejdersiden havde en opmærksomhed på, om der er gjort overvejelser i forhold til, hvem der er målgruppen for politikken. Medarbejdersiden tilkendegav, at det er ikke klart og tydeligt i politikken. Medarbejdersiden stiller spørgsmål til, om politikken rammer alle borgere, der har det svært, og der sidder i en udsat position.

Medarbejdersiden udtrykte bekymring i forhold til serviceniveauet. Hvad er serviceniveauet i forhold til politikken – kan organisationen leve op til det.

Medarbejdersiden udtrykte bekymring i forhold til, om man har gjort sig overvejelser i forhold til, hvordan man tænker personalet ind i politikken – er medarbejderne rollemodeller.
Helle tilkendegav, at det skal ses i sammenhæng med Grib livet, men der er et håb om, at personalet kan være gode ambassadører.
Medarbejdersiden var optaget, i forhold til de borgere, der ikke engagerer sig, og som ikke søger sundhed - hvordan vil man ”fange” dem.

Yderlig er der er en opmærksomhed fra medarbejdersiden, at Sundhedspolitikken ikke hænger sammen med, at man har nedlagt sund kost på skolerne pga. besparelser.
Steffen tilkendegav, at Sundhedspolitikken er født på et tidspunkt, hvor der er var økonomien til det. Yderlig gjorde Kirsten opmærksom på, at politikken er en del af budgetaftalen.

Medarbejdersiden spurgte ind til, hvordan den har været behandlet i udvalgene. Der var en opmærksomhed på, at skolerne på nuværende tidspunkt formentlig ville sige, at de allerede gør det. Hvor er politikken henne i forhold til chefniveauet?
Steffen tilkendegav, at der skal være en drøftelse på chefniveau – hvordan vil man arbejde med det - et forslag ville være, at det kunne blive en del af strategikortet.
Medarbejdersiden påpegede, at cykelstier omkring skolerne kunne være medhjælpende til, at fremme sundheden.