BILAG TEK 20/9 2017 GRIBVAND - EJERRAPPORTERING 2. KVARTAL 2017. DOK.NR. 2012/32393 053