BILAG 2: SSU 07.11.17 VURDERING AF ANSØGNINGER §18 2018 - INKL SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS BESLUTNINGER AF 07.11.2017