BILAG 2 PMU 14-08-2017. FORSALG TIL AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT NR. 1 DOK.NR. 2016/03645 054