BILAG 3 TEK 8-11-2017. BETALINGSVEDTÆGT GRIBVAND 2018. DOK.NR. 2017/26525 008