ALLONGE TIL KL-RAPPORT

Emne: Allonge til KL's rapport af 29. september 2017 om inhabilitet.
Sagsnr.: 2017/27807
Oprettet af: CSLIN

Morten Ulrik Jørgensen har d. 5. oktober 2017 pr. mail til administrationen godkendt nedenstående tekst fra KL.”Daværende formand for Plan-og Miljøudvalget Morten Ulrik Jørgensen har til brug for KL-konsulenternes vurdering af sagens spørgsmål telefonisk oplyst følgende om, hvad han erindrer fra mødet:
  • På spørgsmålet om, hvem deltog i mødet er oplyst følgende:
Borgmester Kim Valentin, investor Humberto Orsini Petersen, tidligere medarbejder Kristian Birkegaard, og Morten Ulrik Jørgensen (dengang formand for Planudvalget). Kristian Birkegaards rolle var passiv.
  • På spørgsmålet om, hvem tog initiativ til mødet er oplyst følgende:

Det var ikke Morten Ulrik Jørgensen. Han deltog og var indkaldt i sin egenskab af udvalgsformand. Borgmesteren ledte mødet.
  • På spørgsmålet om, hvilke temaer, der blev drøftet på mødet er svaret følgende:

Grundene var ikke til salg på mødetidspunktet. Humberto Orsini Petersen fremlagde sine planer og tanker for området – det gamle rådhus, "Pyramiden" og det fredede areal i tilknytning hertil. Humberto Orsini Petersen præsenterede en ide om et badehotel a la "Ruths" i Skagen. Humberto Orsini Petersen nævnte overvejelser om en reception til hotellet i det gamle rådhus og tanker om små badehuse. Humberto Orsini Petersen gjorde også rede for overvejelser om anvendelsen af det fredede område og udnyttelsen af grunden i syd. Humberto Orsini Petersen trak paralleller til det eksisterende Gilleleje Badehotel. Der var tale om et meget præcis gennemgang af tanker og visioner for området.
  • På spørgsmålet om, hvad der var udfaldet af mødet er svaret følgende:
Alle mødedeltagerne synes det var en spændende ide, der var præsenteret. Mødet gav grundlag for ide hos kommunen om at et badehotel var en mulighed på grunden. Mødet dannede grundlag for de efterfølgende drøftelser af grundens anvendelse.
Morten Ulrik Jørgensen har endvidere oplyst følgende:

Morten Ulrik Jørgensen var ikke på mødet vidende om relationen mellem borgmesteren og investor. Sidst på foråret/sommeren 2016 sagde borgmesteren til Morten Ulrik Jørgensen, at han ville erklære sig inhabil i kommunens sag om salg, da "jeg kommer til at tjene penge" på det.”