BILAG 1: UDVALG, RÅD, NÆVN M.V. 2018 - 2021

Emne: Udvalg, råd, nævn m.v. konstituering
Sagsnr.: 2017/32418 001
Oprettet af: dbindGRUPPE 1

1
Børn- og Ungeudvalg
Byrådet udpeger 2 medlemmer blandt byrådsmedlemmer .
Byrådet udpeger 2 stedfortrædere, én for hvert af de af Byrådet udpegede
medlemmer. Stedfortrædere udpeges blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1.1.
2.2.

2
Distriktudvalg for hjemmeværnet - distriktudvalg Nordsjælland Nord
Byrådet indstiller 1 medlem til distriktsudvalget. Indstillingen er ikke
bindende for forsvarsministeren. Den indstillede behøver ikke at være medlem
af Byrådet.

Funktionsperiode fra og med 1. september 2018 til og med 31. august 2022.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen

3
Ekspropriationskommission
I hver kommune udpeger byrådet 1 medlem, der optages på den samlede kommunale liste. Den udpegede behøver ikke at være medlem af Byrådet.

Kompetencekrav: Medlemmer af Ekspropriationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlemmer af Ekspropriationskommissionen må ikke være medlemmer i Taksationskommissionen, jævnfør ekspropriationsloven.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen


4
Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme - Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a - bestyrelse
Byrådet kan udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis kommunen har ydet
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være
medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen
2.Ingen

5
Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme - Græsted Fjernvarme A.m.b.a - bestyrelse
Byrådet kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være
medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen

6
Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme - Helsinge Fjernvarme A.m.b.a - bestyrelse
Byrådet kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være
medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen

7
Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme - Vejby - Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a - bestyrelse
Byrådet kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være
medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen

8
Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme - HMN - Naturgas I/S - repræsentantskab
Byrådet skal udpege 1 repræsentant og 1 stedfortræder, som begge skal
vælges blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1.1.


9
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant. De udpegede behøver ikke at
være medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1.1.

10
Grundlisteudvalget
Byrådet udpeger mindst 5 medlemmer. Ingen Suppleanter. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.

Grundlisteudvalgets udtagelse til grundlisten finder sted hvert 4. år senest i begyndelsen af marts måned. Næste udtagelse sker i marts 2019 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen
2.Ingen
3.Ingen
4.Ingen
5.Ingen
Eventuelt Ingen

11
Grundvandsrådet for Gribskov Kommune
Byrådet skal udpege 2 medlemmer blandt medlemmer af Teknisk Udvalg - herunder udvalgsformand - samt 2 suppleanter blandt medlemmer af Teknisk Udvalg.
MedlemmerStedfortrædere
1.1.
2.2.

12
Handicaprådet
Byrådet udpeger 8 medlemmer samt 8 stedfortræder, en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet.

2 medlemmer og 2 stedfortræder skal udpeges blandt byrådsmedlemmerne.
Øvrige udpeges efter indstilling fra DH Gribskov* (4) og administrationen (2).

Indstillinger fra DH Gribskov og administrationen indskrevet i kursiv
MedlemmerStedfortrædere
1. Annelise Hansen
DH Gribskov - Dansk Handicap Forbund
1. Jens M. Larsen
DH Gribskov - Parkninsonsforeningen
2. Bente Ullits Eckmann
DH Gribskov - Dansk Blindesamfund
2. Jørgen Eckmann
DH Gribskov - Dansk Blindesamfund
3. Kim G. Nielsen
DH Gribskov - Polio- og Ulykkesforeningen
3. Inger Hansen
DH Gribskov - Høreningen
4. Louise Hyldborg Lundstrøm
DH Gribskov - Landsforeningen Autisme
4. Kirsten Rolfsager
DH Gribskov - Gigtforeningen
5. Agnete Odsgaard Mortensen
Center for Teknik og Miljø
5. Torsten Forsberg
Center for Teknik og Miljø
6. Hanna Bartholine Levy
Center for Social- og Sundhed
6. Gitte Caspersen
Center for Social- og Sundhed
77
8.8.

*Efter reglerne i Ligestillingsloven skal handicaporganisationerne indstille et ligeligt antal kvinder og mænd. DH Gribskov oplyser, at det ikke har været muligt at opfylde kravet om kønskvoteringen i forhold til indstillinger til medlemsposter alene, men kravet om kønskvoteringen opfyldes i forhold til indstillinger til medlems- og stedfortræderposter set under et.


13
Hegnsyn (inklusive mark- og vejfredslov)
Byrådet skal udpege 3 medlemmer og 3 suppleanter, én for hvert af de
udpegede medlemmer. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af
Byrådet. Hegnsynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere.

Byrådet bestemmer, hvem der skal fungere som formand.

Kompetencekrav: Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. Der skal også være et bygningskyndigt medlem.
MedlemmerStedfortrædere
1. Formand1.
2.2.
3.3.

14
KL's Kommunalpolitisk Topmøde - stemmeberettigede delegerede
Gribskov Kommune har seks delegerede. Borgmesteren er født medlem.
Byrådet skal udpege 5 delegerede og vælge 6 stedfortrædere, én for hver
af de delegerede. De delegerede og deres stedfortrædere skal udpeges
blandt medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Borgmesteren er født medlem1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.

15
KL's repræsentantskab - stedfortræder for borgmesteren
De enkelte kommunalbestyrelser udpeger 1 stedfortræder for borgmestrene
til repræsentantskabet. Stedfortræderen udpeges blandt medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Borgmesteren er født medlem1.

16
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed - stedfortræder for borgmesteren
Borgmesteren er født medlem. Byrådet skal udpege 1 stedfortræder for borgmesteren. Stedfortræderen udpeges blandt medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Borgmesteren er født medlem.1.

17
Kulturskolen Gribskov - bestyrelse
Byrådet udpeger 2 ledelsesrepræsentanter - 1 fra folkeskolen og 1 fra
Ungdomsskolen - samt 2 suppleanter, én for hvert medlem.
MedlemmerStedfortrædere
1. Mikael Kornelius Lieberkind
Ungdomsskolen
1. Søren Peter Kanne Møller
Ungdomsskolen
2. Anja Helmbæk Horst
Folkeskolen
2. Tove Nørkjær Seigmann
Folkeskolen

18
Overtaksationskommission:
Overtaksationskommissionen for Nord og Vestsjælland
Byrådet skal udpege 1 person, der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som kommunen er omfattet af. Den udpegede behøver ikke at være medlem af Byrådet.

Kompetencekrav: Medlemmer af Overtaksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlemmer af Overtaksationskommissionen må ikke være medlemmer af Taksationskommissionen, lov om offentlige veje.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen

19
Taksationskommission, ekspropriationsloven:
Den statslige taksationskommission for Sjælland
Byrådet skal udpege 1 person. Den udpegede behøver ikke at være medlem
af Byrådet.

Kompetencekrav: Medlemmer af Taksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlemmer af Taksationskommissionen må ikke være medlemmer af Ekspropriationskommissionen.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen

20
Taksationskommission, lov om offentlige veje
Byrådet udpeger 2 personer, der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som kommunen er omfattet af. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.

Kompetencekrav: Medlemmer af Taksationskommissionen skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlemmer af Taksationskommissionen, lov om offentlige veje, må ikke være medlemmer af Overtaksationskommissionen.
MedlemmerStedfortrædere
1.Ingen
2.Ingen

21
Trafikselskabet Movia - repræsentantskab
Byrådet vælger 1 medlem af repræsentantskabet blandt byrådsmedlemmer.
Byrådet vælger på samme vis 1 stedfortræder for det valgte medlem. Stedfortræderen vælges blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.

22
Ungdomsskolen - bestyrelse
Byrådet skal udpege 6 medlemmer:
• 1 medlem efter indstilling fra Byrådet
• 1 medlem efter indstilling fra arbejdsmarkeds parter
• 1 medlem efter indstilling fra Kulturrådet
• 1 medlem efter indstilling fra folkeskolen
• 1 medlem efter indstilling fra privatskolerne
• 1 medlem efter indstilling fra Idrætsrådet
samt en stedfortræder for hvert af disse.

Indstillinger fra andre end Byrådet er indskrevet i kursiv.
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.
2. Michael Bredøl
Arbejdsmarkeds parter
2. Christian Gordon Jensen
Arbejdsmarkeds parter
3. Forelægges efter konstituering af Kulturrådet3. Forelægges efter konstituering af Kulturrådet
4. Karsten Kardos
Folkeskolen
4. Michael Husted
Folkeskolen
5. Ingen indstilling fra privatskoler 5. Ingen indstilling fra privatskoler
6. Forelægges i 2018 efter konstituering af Idrætsrådet6. Forelægges i 2018 efter konstituering af Idrætsrådet

23
Vandselskaber, Gribvand A/S
Byrådet skal udpege 3 – 5 medlemmer blandt byrådsmedlemmer og 3 – 5
suppleanter, én for hvert medlem, blandt byrådsmedlemmer .
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.

24
Vandselskaber, Gribvand Spildevand A/S
Byrådet skal udpege 3 – 6 medlemmer blandt byrådsmedlemmer og 3 – 6
suppleanter, én for hvert medlem, blandt byrådsmedlemmer .
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.

25
Vestforbrændning I/S - bestyrelse
Byrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen og 1 suppleant blandt
medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.

26
Vestforbrændning I/S - repræsentantskab
For Gribskov Kommune gælder det, at Byrådet udpeger 3 delegerede blandt
byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen
2.Ingen
3.Ingen

GRUPPE 2

27
Gribskov Gymnasium - bestyrelse
Gribskov Byråd skal udpege 1 medlem, som skal udpeges blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen

28
Skatteankenævn (Fredensborg)
Ændring af skatteforvaltningsloven er på vej.

De nuværende medlemmer af Vurderingsankenævnene og Skatteankenævnene fået forlænget funktionsperioden til den 31. december 2018. Den efterfølgende funktionsperiode begynder 1. januar 2019 og forventes at udløbe den 30. juni 2022.

Krav til ankenævnsmedlemmer: De indstillede skal være valgbare til kommunalbestyrelsen, opfylde habilitets- og decorumkrav, have visse IT-kundskaber, kendskab til skatteområde.

Sammensætning af ankenævn bør afspejle samfundet. Ved indstillingen må byrådet derfor gerne have fokus på køns- og aldersfordelingen og indstille både yngre personer og kvinder.
MedlemmerStedfortrædere
1.1.
2.2.


29
Valgbestyrelse ved valg til Folketinget og folkeafstemninger - kredsvalgbestyrelse
Byrådet skal udpege 3 medlemmer, udover borgmesteren, som er født
medlem, blandt medlemmer af byrådet samt 4 stedfortræder, én for hvert
medlem, blandt medlemmer af byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Borgmesteren er født medlem.1.
2.2.
3.3.
4.4.


30
Vurderingsankenævn (Nordsjælland)
Ændring af skatteforvaltningsloven er på vej.

De nuværende medlemmer af Vurderingsankenævnene og Skatteankenævnene fået forlænget funktionsperioden til den 31. december 2018. Den efterfølgende funktionsperiode begynder 1. januar 2019 og forventes at udløbe den 30. juni 2022.

Krav til vurderingsankenævnsmedlemmer: De indstillede skal være valgbare til kommunalbestyrelsen, opfylde habilitets- og decorumkrav, have visse IT-kundskaber, praktisk og teoretisk kendskab til vurdering af ejendomme.

Sammensætning af ankenævn bør afspejle samfundet. Ved indstillingen må byrådet derfor gerne have fokus på køns- og aldersfordelingen og indstille både yngre personer og kvinder.
MedlemmerStedfortrædere
1.1.

GRUPPE 3

31
Fishing Zealand - styregruppe
Gribskov Kommune skal udpege 1 medlem til styregruppen blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen

32
Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S - Redningsudvalget
Gribskov Byråd skal udpege 1 medlem og 1 suppleant blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.

33
Lokal aktionsgruppe (LAG) Gribskov og Halsnæs - bestyrelse
Byrådet skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer og kan udpege 2
suppleanter. Medlemmer behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.
2.2.

34
Lokaltog A/S - repræsentant til generalforsamling
Byrådet skal udpege 1 repræsentant blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.

35
Museum Nordsjælland - bestyrelse
Byrådet skal udpege 1 bestyrelsesmedlem blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.

36
Visit Nordsjælland F.M.B.A. - bestyrelse
Gribskov Byråd skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 personlige
suppleanter for hvert udpeget bestyrelsesmedlem. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.
2.2.

37
Visit Nordsjælland F.M.B.A. - repræsentantskab
Gribskov Byråd skal udpege 5 personer til repræsentantskabet. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af byrådet. Men to ud af de fem skal være identiske med de to personer, som Byrådet udpeger til bestyrelsen.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.
2.Ingen.
3.Ingen.
4.Ingen.
5.Ingen.

GRUPPE 4

38
Fonden Esrum Kloster og Møllegård - bestyrelse
Gribskov Byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlem. Den udpegede behøver ikke at være medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.

39
Fonden Fredbogård (erhvervsdrivende) - bestyrelse
Gribskov Byråd skal udpege 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer. De udpegede skal være myndige, vederhæftige og uberygtede personer.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.
2.Ingen.
3.Ingen.

40
Fonden Gilleleje Hallen - bestyrelsen
Gribskov Byråd skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være medlemmer af Byrådet. De udpegede skal enten være bosiddende i Gilleleje eller have tilknytning til Gilleleje.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.
2.Ingen.

41
Gribskov Erhvervscenter A/S - bestyrelse
Gribskov Byråd udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter af og
blandt byrådsmedlemmer.
MedlemmerStedfortrædere
1. 1.
2.2.

42
Gribskov Erhvervsråd
Byrådet skal udpege 3 medlemmer blandt byrådsmedlemmer. De udpegede medlemmer skal tilsammen repræsentere udvalg, der arbejder med turisme, erhverv, vækst og beskæftigelse.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.
2.Ingen.
3.Ingen.

43
Gribskov Hallen - bestyrelse
Gribskov Byråd skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.
2.Ingen.

44
Gribskov Produktionsskole - bestyrelse
Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af Byrådet. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen på Gribskov Produktionsskole anmoder Byrådet om, at den nuværende bestyrelse fortsætter.

Begrundelse: Reformen af det uddannelsesforberedende område, som betyder, at produktionsskolerne pr 1. august 2019 skal indgå i nye organisatoriske konstruktioner (FGU). Hvis den nuværende bestyrelse fortsætter, kan den ekspertise, der er i den nuværende bestyrelse, bruges til at bringe produktionsskolen bedst muligt ind i den nye FGU.
Forventningen er også, bestyrelsens funktionsperiode, som i henhold til skolens vedtægter er 4 år og er sammenfaldne med byrådets valgperiode, kan blive kortere som konsekvens af reformen (1,5 år).

Medlemmer af bestyrelsen på Gribskov Produktionsskolen i perioden 2014 - 2017, som blev udpeget af Byrådet: Jens E. Pedersen (I) og Lone Møller (A)
MedlemmerStedfortrædere
Ingen.
Ingen.

45
Helsinge Hallerne - bestyrelse
Gribskov Byråd skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.
2.Ingen.

46
Ramløse Hallen - bestyrelse
Gribskov Byråd skal udpege 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen47
Sankt Helene Center Tisvildeleje - bestyrelse
Gribskov Byråd skal udpege 1 bestyrelsesmedlem. Den udpegede behøver ikke at være medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.

48
Sankt Helene Center Tisvildeleje - repræsentantskab
Gribskov Byråd udpeger 1 repræsentant til institutionens repræsentantskab. Den udpegede behøver ikke at være medlem af Byrådet.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.

SUPPLEMENT TIL BLÅ BOG

49
Nationalparken Kongernes Nordsjælland - bestyrelse
Når der er truffet politisk beslutning om oprettelse af en nationalpark, vil ministeren udpege en bestyrelse.

De myndigheder, organisationer og foreninger, der får plads i bestyrelsen, vil få et indstillingsbrev, med en ca. 3-ugers frist for indstilling af kandidater.

Kommunen skal indstille to kandidater - en mand og en kvinde - med henblik på, at ministeren kan udpege den samlede bestyrelse. Vedkommende bliver udpeget ved ”personlig udpegning”. Vedkommende skal have lokal tilknytning og bliver udpeget af ministeren for en 4-årig periode.

Kommunen tilkendegiver selv på hvilket niveau man ønsker at lade sig repræsentere – det har generelt været sådan, at man i de etablerede nationalparker i den/de første perioder valgte de indstillede blandt byrådsmedlemmer og indstillede borgmesteren og for eksempel en udvalgsformand.
MedlemmerStedfortrædere
1. Ingen.
2.Ingen.